OCEĽOVÉ LANÁ

Oceľové lano je druh lana, ktoré je vyrobené z viacerých kovových vlákien.

Materiál na výrobu oceľového lana

– lanový drôt oceľový, hliníkový, medený,
– jadro (vložka alebo duša) lana,
– mazadlo lana.

Požadované vlastnosti oceľového lana

Nosnosť oceľového lana – je najdôležitejším parametrom, ktorý sa volí na základe veľkosti zaťaženia a požadovanej
bezpečnosti.

Bezpečnosť lana – je daná pomerom menovitej nosnosti lana a jeho maximálnym statickým zaťažením.
Modul pružnosti lana – s ktorým súvisí predlžovanie lana. To je dôležité pri lanách s väčšou dĺžkou. Veľkosť modulu
pružnosti je možné určiť výpočtom alebo experimentálne. Ovplyvňuje ho menovitá pevnosť drôtov a veľkosť
zaťaženia.

Krútiaci moment lana – keďže lano je stáčané vznikajú pri jeho zaťažení zvislou silou krútiace momenty, ktoré sa
eliminujú protismerným obtáčaním vo výrobe.

Konštrukcia oceľového lana – Je daná hlavne vzájomným usporiadaním drôtov v prameni ako aj prameňov samotných. Základné konštrukcie sú
definované v
STN EN 12385-4