OCEĽOVÉ LANÁ

Oceľové lano je druh lana, ktoré je vyrobené z viacerých kovových vlákien.

Materiál na výrobu oceľového lana

– lanový drôt oceľový, hliníkový, medený,
– jadro (vložka alebo duša) lana,
– mazadlo lana.

Požadované vlastnosti oceľového lana

Nosnosť oceľového lana – je najdôležitejším parametrom, ktorý sa volí na základe veľkosti zaťaženia a požadovanej
bezpečnosti.

Bezpečnosť lana – je daná pomerom menovitej nosnosti lana a jeho maximálnym statickým zaťažením.
Modul pružnosti lana – s ktorým súvisí predlžovanie lana. To je dôležité pri lanách s väčšou dĺžkou. Veľkosť modulu
pružnosti je možné určiť výpočtom alebo experimentálne. Ovplyvňuje ho menovitá pevnosť drôtov a veľkosť
zaťaženia.

Krútiaci moment lana – keďže lano je stáčané vznikajú pri jeho zaťažení zvislou silou krútiace momenty, ktoré sa
eliminujú protismerným obtáčaním vo výrobe.

Konštrukcia oceľového lana – Je daná hlavne vzájomným usporiadaním drôtov v prameni ako aj prameňov samotných. Základné konštrukcie sú
definované v
STN EN 12385-4

 • « Späť do katalógu
 • Oceľové lano 6x19 seal konopná/ oceľová duša

 • Oceľové lano 6x19 seal konopná/ oceľová duša Image
 • oceľové lano konštrukcie 6×19 = 114 seal s konopnou dušou

  ( STN EN 0243 40 ) DIN3058

  šesťpramenné oceľové lano 6x(1+9+9)+vložka

  vinuté súbežným spôsobom. Pramene majú vonkajšiu vrstvu drôtov väčších priemerov. Sú odolnejšie proti oterom než lano standard 114 drôtov. Laná majú menšiu ohybnosť, avšak veľmi dobre znášajú rázové zaťaženie.

  Použitie : výťahové, rypadlové, žeriavové, vrtné, vrátkové, ťažné, pre svažné, banícke a vysunuté lanovky.

 • « Späť do katalógu
 • Oceľové lano 6x19 seal konopná/ oceľová duša

 • Oceľové lano 6x19 seal konopná/ oceľová duša Image
 • oceľové lano konštrukcie 6×19 = 114 seal s konopnou dušou

  ( STN EN 0243 40 ) DIN3058

  šesťpramenné oceľové lano 6x(1+9+9)+vložka

  vinuté súbežným spôsobom. Pramene majú vonkajšiu vrstvu drôtov väčších priemerov. Sú odolnejšie proti oterom než lano standard 114 drôtov. Laná majú menšiu ohybnosť, avšak veľmi dobre znášajú rázové zaťaženie.

  Použitie : výťahové, rypadlové, žeriavové, vrtné, vrátkové, ťažné, pre svažné, banícke a vysunuté lanovky.