OCEĽOVÉ LANÁ

Oceľové lano je druh lana, ktoré je vyrobené z viacerých kovových vlákien.

Materiál na výrobu oceľového lana

– lanový drôt oceľový, hliníkový, medený,
– jadro (vložka alebo duša) lana,
– mazadlo lana.

Požadované vlastnosti oceľového lana

Nosnosť oceľového lana – je najdôležitejším parametrom, ktorý sa volí na základe veľkosti zaťaženia a požadovanej
bezpečnosti.

Bezpečnosť lana – je daná pomerom menovitej nosnosti lana a jeho maximálnym statickým zaťažením.
Modul pružnosti lana – s ktorým súvisí predlžovanie lana. To je dôležité pri lanách s väčšou dĺžkou. Veľkosť modulu
pružnosti je možné určiť výpočtom alebo experimentálne. Ovplyvňuje ho menovitá pevnosť drôtov a veľkosť
zaťaženia.

Krútiaci moment lana – keďže lano je stáčané vznikajú pri jeho zaťažení zvislou silou krútiace momenty, ktoré sa
eliminujú protismerným obtáčaním vo výrobe.

Konštrukcia oceľového lana – Je daná hlavne vzájomným usporiadaním drôtov v prameni ako aj prameňov samotných. Základné konštrukcie sú
definované v
STN EN 12385-4

 • « Späť do katalógu
 • Oceľové lano 6x37 standard

 • Oceľové lano 6x37 standard Image
 • oceľové lano konštrukcie 6×37 = 222 drôtov ( STN EN 0243 24 ) DIN 3066

  šesťpramenné oceľové lano 6x(1+6+12+18)+vložka

  vinuté klasickým spôsobom s malým počtom drôtov pomerne malých priemerov. Používajú sa tam, kde sa kladie zvláštny požiadavok na ohybnosť cez kladky, kotúče a bubny malých priemerov.

  Použitie : visunuté lanovky, výťahové, rypadlové, žeriavové, lodné a pod.

 • « Späť do katalógu
 • Oceľové lano 6x37 standard

 • Oceľové lano 6x37 standard Image
 • oceľové lano konštrukcie 6×37 = 222 drôtov ( STN EN 0243 24 ) DIN 3066

  šesťpramenné oceľové lano 6x(1+6+12+18)+vložka

  vinuté klasickým spôsobom s malým počtom drôtov pomerne malých priemerov. Používajú sa tam, kde sa kladie zvláštny požiadavok na ohybnosť cez kladky, kotúče a bubny malých priemerov.

  Použitie : visunuté lanovky, výťahové, rypadlové, žeriavové, lodné a pod.